Doedorp 2020 Informatie voor ouders en verzorgers

Doedorp logo

Beste ouders en verzorgers van Doedorpers,

Het is bijna zover, het aangepaste Doedorp gaat 18 augustus beginnen!
Vanwege de coronacrisis is het niet mogelijk als vanouds aan de oevers van De Breuly hutten te bouwen, maar een hoop andere activiteiten kunnen we wel doen. De afgelopen weken, maanden, zijn we bezig geweest een alternatief programma op te zetten zodat de kinderen van Zevenaar en omgeving toch een paar dagdelen activiteiten kunnen doen, en dat in Hal12 van de Turmac Cultuurfabriek in het gemeentehuis van Zevenaar.
Wat en hoe? Dat leest u in deze update, lees deze dus goed door.


Locatie:
Doedorp vindt dit jaar plaats in een hal van de Turmac Cultuurfabriek, in het gemeentehuis van Zevenaar, aan de kerkstraat 27, NIET aan de Breuly. Hoe daar te komen lees je in het stukje
“Brengen en halen”.

Activiteiten:
In de hal zullen we, net als op het veld bij De Breuly, verschillende ‘hoeken’ hebben met activiteiten, en de kinderen mogen zelf kiezen welke activiteit ze willen gaan doen. Uiteraard is er de mogelijkheid te wisselen van activiteiten gedurende het dagdeel. De activiteiten die wij aanbieden zijn:

● Tingieten
● Knutselen
● Escaperoom/puzzeltocht
● Proefjes
● Gamen op spelcomputers

● Vogelhuisje timmeren (1 per huishouden), met dank aan Leerpark Presikhaaf
● Bord- en kaartspelletjes
● Buttons maken en andere activiteiten van Technoplaza

Kinderen mogen zoals gezegd zelf kiezen welke activiteit ze willen doen en ook wisselen tussen activiteiten. Wanneer een kind van activiteit wisselt, moedigen wij het aan de handen te wassen. Rennen in de hal is niet toegestaan, evenals het gooien van spullen.

Belangrijke informatie en maatregelen omtrent corona:
● De locatie van Doedorp is NIET aan De Breuly, maar in Hal12/Turmac Cultuurfabriek bij het gemeentehuis van Zevenaar.
● Er is, net als andere jaren, EHBO en BHV aanwezig.
● Het brengen en ophalen van de kinderen gebeurt op het parkeerterrein naast het spoor (automobilisten), waar een éénrichtingsroute met anderhalvemetermarkeringen zal zijn. Fietsers en lopers kunnen zich aanmelden bij de hoofdingang. Houdt u overal aan de anderhalvemetermaatregelen en de routes die wij aangeven. (zie “Brengen en halen”)
● Ouders/verzorgers nemen op de parkeerplaats afscheid, en de kinderen worden door vrijwilligers naar de activiteitenlocatie begeleid. (zie “Brengen en halen”)
● Alleen ingeschreven kinderen wordt toegang verleend, en alleen op de dagdelen dat zij zijn ingedeeld. (zie “Dagdelen”)
● Als een kind van activiteit wisselt, moedigen wij het aan de handen te wassen. Wij zorgen dat materiaal dat gebruikt wordt door de kinderen tussentijds schoongemaakt wordt, en dat de werkplekken bij wisseling van groepen gereinigd wordt.
● De vrijwilligers houden de richtlijnen van het RIVM aan zoals deze gelden voor basisscholen en BSO’s, en zullen anderhalve meter afstand tot elkaar en waar mogelijk tot de kinderen bewaren.
● Kinderen zelf hoeven geen afstand tot elkaar te houden.
● Wij hebben mondkapjes beschikbaar voor onze vrijwilligers.
● De toiletten worden gedurende de dag gereinigd, en er is genoeg mogelijkheid om tussen activiteiten de handen te wassen.
● Bij het uitdelen van versnaperingen zullen vrijwilligers handschoenen dragen, kinderen mogen deze niet zelf pakken. (zie “Wat nemen de kinderen mee?”)
● Heeft één van uw gezinsleden Covid-19? Is uw kind snotterig of heeft het
verkoudheidsklachten, dan mogen wij de toegang weigeren.(zie “Ziekte en verhindering)
● Zodra er van overheidswege maatregelen verplicht worden gesteld of aangescherpt worden, zullen wij deze maatregelen direct invoeren en aanpassen naar de nieuwe richtlijnen.

Dagdelen:
Om ervoor te zorgen dat onze vrijwilligers goed hun werk kunnen doen om de Doedorpers op veilige wijze een leuk Doedorp te bezorgen, zijn de dagen waarop activiteiten worden gedaan verdeeld in dagdelen, waartussen een pauze zit. In een bevestiginsgmail die na inschrijving is verstuurd staat op welke dagdelen en welke tijdens uw kind(eren) is (zijn) ingedeeld.
In andere jaren bleven kinderen over om in de grote tent op het veld te lunchen. Dit jaar is daar geen mogelijkheid voor, vandaar dat uw Doedorper is ingedeeld op dagdelen op verschillende dagen. Zo weten wij tevoren hoeveel kinderen wij kunnen verwachten, en welke kinderen dat
zijn. (Deze informatie wordt direct na afloop van Doedorp vernietigd conform de AVG-regelgeving.) Deze pauze geeft de vrijwilligers ook de tijd om de activiteiten op te ruimen, de materialen schoon te maken en alles weer klaar te zetten voor het volgende dagdeel. Het geeft ze ook de tijd zelf pauze te houden, zodat ze weer energie hebben voor het volgende dagdeel.
Uw kind kan dus niet overblijven, en hoeft geen lunch mee te nemen.
Wanneer uw Doedorper in de ochtend is ingedeeld, is het ook de bedoeling dat hij of zij op tijd aan het einde van dat dagdeel wordt opgehaald, en bij het middagdeel niet te vroeg wordt gebracht. Lees hier meer over bij het stukje “Brengen en halen”.

Wat nemen de kinderen mee:
Goede zin natuurlijk! Verder is het belangrijk dat ze – ook al zijn we niet op een stoffig of modderig terrein – kleding dragen die vies mag worden. We gebruiken zoveel mogelijk uitwasbare verf en andere materialen, maar kunnen niet garanderen dat alles uitwasbaar of verwijderbaar is.
Aangezien de dagdelen 2,5 uur duren, lijkt ons dat het niet nodig is de kinderen eten mee te geven. Bij ons zal de mogelijkheid zijn wat te drinken, en zal er iets te snoepen zijn (ook fruit), maar wij verzorgen geen lunch. Uiteraard mogen de kinderen iets te eten of drinken van huis meenemen, al verwachten wij niet dat dit nodig zal zijn. Mocht uw kind extra kleding of een jas, paraplu, rugzak of wat dan ook meenemen, zet dan duidelijk leesbaar de voor- en achternaam op het betreffende item met bijvoorbeeld watervaste stift. Anders dan andere jaren hoeven kinderen ook GEEN GEREEDSCHAP mee te nemen, wij hebben zelf materiaal om mee te timmeren en knutselen. Mocht u uw kind toch iets mee willen geven om mee te knutselen of spelen: zorg dat ook hierop duidelijk de voor- en achternaam van uw kind vermeld staan. Als organisatie zijn wij niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of schade van uw eigendommen.

Brengen en halen:
U kunt op zijn vroegst uw kind(eren) een half uur voor aanvang van het dagdeel brengen. U heeft in een eerdere mail bevestiging van inschrijving gekregen waarin de dagdelen en tijden van de indeling staan vermeld. Bij het ochtenddeel kunt u uw kind(eren) dus vanaf 9:00u brengen, en vanaf 12:00u tot 12:20u ophalen. Bij het middagdeel kunnen kinderen vanaf 12:30u gebracht worden, en vanaf 15:30u opgehaald. Zij zullen zowel naar als van de locatie begeleid worden door vrijwilligers.

Als u met de fiets of lopend komt:
Fietsen kunnen gestald worden bij de hoofdingang, hier wordt u ontvangen door vrijwilligers die uw kind(eren) op de lijst van het dagdeel aftekenen en ze vervolgense begeleiden naar de Doedorplocatie. U mag niet mee naar de hal lopen, dus u kunt het beste bij de ingang al afscheid hebben genomen.
Wij houden de anderhalvemetermaatregelen aan, en een éénrichtingsroute waar u zich aan dient te houden.


Als u met de auto komt:
Het verzamelen en parkeren met auto bij de ingang van de Cultuurfabriek aan de Kerkstraat is NIET mogelijk. Wij begeleiden de kinderen vanaf het parkeerterrein naast het spoor naar de hal in de Cultuurfabriek. U komt op deze parkeerplaats via de Babberichseweg. Navigatie: Babberichseweg 2a. De Babberichseweg is van de kant van het spoor niet bereikbaar, dus let
hier op.

Route Doedorp 2020

In de kaart op de vorige pagina routes aangegeven:
● Groen is de aanrijroute naar de parkeerplaats
● In blauw is de kiss and ride, hier staat tevens de aanmeldtafel
● Rood is de uitrijroute van de parkeerplaats
● In roze is de looproute die de vrijwilligers met de kinderen lopen naar de locatie van de activiteiten

Op de parkeerplaats houden wij de anderhalvemetermaatregelen in acht, hiervoor plaatsen wij markeringen op de grond. Ook zal er een éénrichtingsroute zijn naar de aanmeldtafel en naar de vrijwilligers die de kinderen naar de hal begeleiden. Houdt u zich alstublieft aan de anderhalvemeterregel en de richting van de route, zodat alles zo soepel, veilig en snel mogelijk verloopt.
Wij hebben per dagdeel een lijst van deelnemers, dus u kunt uw kind alleen komen brengen op de dagdelen dat hij/zij is ingeschreven.
Bij de aanmeldtafel noteren wij de aanwezigen, en geven we een naamsticker die op de kleding van uw Doedorper geplakt kan worden, daarna wordt uw kind door een vrijwilliger begeleid naar de hal waar de activiteiten zijn. Aangezien u niet als begeleider mee naar binnen mag, kunt u het beste op de parkeerplaats afscheid nemen. Indien u met de auto uw kind(eren) komt brengen, blijf dan zoveel mogelijk in de auto zitten bij het afzetten.
Als kinderen zelfstandig naar Doedorp kunnen komen, dan heeft dat onze voorkeur, ook zij moeten zich aanmelden en met een vrijwilliger mee naar de locatie lopen. Is uw kind nog te jong om alleen naar Doedorp te gaan, kom dan in uw eentje uw kind brengen, om het aantal volwassenen op de parkeerplaats tot een minimum te beperken. Wij houden ons als organisatie
en vrijwilligers aan de richtlijnen gesteld door het RIVM.

Ziekte of verhindering:
In het geval dat uw kind verkoudheidsverschijnselen heeft, kunt u hem/haar het beste thuis houden, in verband met eventuele besmetting, tenzij een recente coronatest heeft uitgewezen dat uw kind niet besmet is met Covid-19. Veiligheid voor alle deelnemers en vrijwilligers is voor
ons de prioriteit, en wij doen er alles aan risico’s te vermijden. Dus is uw kind ziek, verzoeken wij u hem/haar thuis te houden. Wij behouden ons het recht kinderen de toegang te weigeren bij vermoeden van ziekte.
Is uw kind ziek of om andere redenen verhinderd naar Doedorp te komen, dan kunt u een mail sturen naar [email protected] of bellen naar 0316-79 45 41. Mogelijk zou hij/zij dan een ander dagdeel nog mee kunnen doen als daar plek voor is.

Tot slot:
Door de coronacrisis moeten wij als organisatie Doedorp anders opzetten dan we gewend zijn, en de kinderen gewend zijn, desalniettemin willen wij, als vrijwilligers, een aantal leuke dagen van maken. Wij hopen dat de kinderen, uw kinderen, toch nog een creatief en speels Doedorp kunnen hebben deze zomer.
Wij rekenen dit jaar geen entree vanwege de andere opzet, maar u bent vrij een vrijwillige bijdrage te doen. Hiervoor zal mogelijkheid zijn bij de aanmeldlocaties.
Heeft u nog vragen of opmerkingen over deze editie van Doedorp, dan kunt u ons bereiken op [email protected] of op telefoonnummer 0316-79 45 41.

Namens de vrijwilligers van Doedorp:
Wij hebben er zin! Tot volgende week!