De organisatie van Doedorp

Bestuur

Doedorp valt onder de verantwoording van stichting Caleidoz. Caleidoz is een brede welzijnsorganisatie die ontstaan is door een fusie van Stichting Jeugd en Jongerenwerk Zevenaar (JJZ), Stichting Welzijn Ouderen Zevenaar (SWOZ), Stichting Maatschappelijke Belangen Zevenaar (SMBZ) en de Vrijwilligerscentrale (SVZ). Voor meer informatie over deze Zevenaarse welzijnsorganisatie kunt u kijken op www.caleidoz.nl.

Verzekeringen

Onze stichting is WA verzekerd. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de door uw kind veroorzaakte schade. Hiervoor dient u uw eigen WA-verzekering aan te spreken.

Tenten en sanitair

Ook dit jaar zijn er weer meerdere grote tenten en toiletcabines gehuurd. Deze toiletten worden door ons schoongemaakt en zeer regelmatig door het verhuurbedrijf geleegd en gereinigd.

Vrijwilligers – beroepskrachten

Doedorp wordt vrijwel helemaal georganiseerd door vrijwilligers. Zij worden ondersteund door enkele beroepskrachten van stichting Caleidoz.

Subsidie en sponsoring

Doedorp wordt mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de gemeente Zevenaar. Daarnaast zijn er enkele bedrijven die direct of indirect Doedorp sponsoren door bijvoorbeeld het hout, diverse materialen en voedsel  ter beschikking te stellen. Mocht u Doedorp willen sponsoren in de vorm van een (materiële) donatie dan kunt u zich melden bij op telefoonnummer 0316-79 45 41. Of mail naar [email protected]!

Inlichtingen

Stichting Caleidoz
0316-33 27 65